Yleisimmät tehoaineet kuuluvat pyretriineihin tai pyretroideihin. Pyretriinit ovat luonnossa esiintyviä aineita ja pyretroidit synteettisiä. Nämä aineet ovat myrkyllisiä vaihtolämpöisille eliöille, mutta eivät nisäkkäille.

Tehoaineilla on erinomaisia ominaisuuksia:

• ne ovat ns. laajaspektrisiä, eli ne tehoavat hyvin mitä erilaisimpiin hyönteisiin
• ne tehoavat nopeasti ja pieninä määrinä
• ne hajoavat nopeasti, joten niistä ei kerry jäämiä luontoon tai nisäkkäiden kehoon
• ne ovat selektiivisiä, eli ne eivät oikein käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille tai muille nisäkkäille.

Pyretriinit

Pyretriini hajoaa auringonvalossa jopa 10 minuutissa. Koska pyretriini uutetaan kasvista, vaihtelee sen koostumus vuosittain sääolosuhteiden seurauksena. Koska koostumus vaihtelee, ei hyönteisillä kehity resistenssiä.

Pyretriini on ainoa tehoaine, joka hyväksytään käytettäväksi luomuviljelyssä. Pyretriinin huono puoli on sen allergisoiva vaikutus, joka johtuu aineessa olevista epäpuhtauksista. Raid-tuotteissa käytetään vain puhdistettua pyretriiniä, joten tätä ongelmaa ei kyseenomaisessa tuotesarjassa ole. Pyretriinin herkistävästä vaikutuksesta on pyritty eroon kehittämällä pyretroideja.

Pyretroidit

Pyretroidit ovat pysyvämpiä yhdisteitä kuin pyretriinit, jolloin ne sopivat hyvin ryömivien hyönteisten torjuntaan (vaikutusaika on jopa viikkoja). Aerosoli jätetään pinnoille vaikuttamaan myös niihin hyönteisiin, jotka eivät sumutusvaiheessa joutuneet aineen kanssa kosketuksiin. Pyretroidien myrkyllisyys on hyönteisille 1 000–10 000 kertainen verrattuna tasalämpöisiin eliöihin.

Raid-torjunta-aineissa käytettyjä pyretroideja

Permetriini

Synteettinen pyretroidi, joka toimii kontaktimyrkkynä (tappaa kosketuksesta) ja jolla on myös karkottava vaikutus. Käytetty tuotteissa: Raid Super ja Muurahaisaerosoli.

Deltametriini

Synteettinen pyretroidi, joka vaikuttaa kosketuksesta ja nieltynä. Kestää hyvin auringon valoa sekä ilmastollisia vaikutuksia. Käytetty tuotteessa: Raid Sirote

 

Muita tehoaineita

Piperonyylibutoksidi

Ns. synergisti, joka voimistaa Raid-aerosoleissa pyretriinin vaikutusta.

Spinosadi

Spinosadi on mikrobialkuperää oleva luonnollinen hyönteisten torjunta-aine. Ensimmäisen kerran se on rekisteröity käytettäväksi torjunta-aineena maataloudessa vuonna 1997. Luonnollisen alkuperänsä ansiosta sitä käytetään mm. luomutuotannossa monissa maissa, mutta myös kotitalouksissa hyönteisten torjuntaan. Spinosadi tehoaa hyönteisiin kosketuksesta tai nieltynä. Teho on kuitenkin huomattavasti parempi ravintona syötynä. Vaarallista mehiläisille. Käytetty tuotteessa: Raid muurahaisrasia.